מדיניות פרטיות

הקלדת פרטים אישיים של המשתמש באחת מפונקציות האתר נעשית עפ”י רצונו של המשתמש ובהסכמתו.
החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות
מידע של משתמשיה. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. ככל שעל אף מאמציה ייגרם נזק מכל סוג, למשתמש ו/או למי מטעמו בעניין זה, החברה ו/או מי מטעמה אינם יכולים להיות אחראיים לכך.