מדיניות פרטיות – ROY CHOCOLATE

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לכלל המגדרים באופן שווה

 1. כללי
  1.1. משתמש יקר! ברוך הבא לאתר Roy Chocolate (רוי שוקולד), אנו מכבדים ומעריכים את פרטיותך. מטרת מדיניות זו הינה לשקף את השימושים הנעשים במידע אודותיך הנאסף ומעובד במסגרת השימוש באתר ובכלל השירותים הניתנים בו (׳המשתמש׳ או ׳המשתמשים׳ ו-׳השירותים׳, בהתאמה).
  1.2. תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באמצעותם. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש . החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר ובשירותים כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית, ויעיד על הסכמתך למדיניות העדכנית, על כן אנו ממליצים לעיין בה מעת לעת ולפני שימוש.
  1.3. תשומת הלב כי האתר מיועד לגילאי 18 ומעלה, על כן, החברה אינה מתכוונת לאסוף נתונים או מידע אודות קטינים מתחת לגיל 18 כלל.
  1.4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת, אז תהא הפרשנות כפי המקובל בדין.
 2. איסוף מידע
  2.1. מידע אישי הוא מידע אודותיך המזהה אותך ומקושר אליך. המידע האישי, או בפשטות במדיניות זו – ׳המידע׳ שאנו אוספים כולל את המידע האישי שיימסר במסגרת גלישתך באתר ותוך שימוש בשירותים המוצעים בו, בפרט:
  1) הרשמה ויצירת חשבון – שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני. במסגרת החשבון תוכלו לערוך ולמסור כתובות למשלוח ולחיוב, פריטים למועדפים (Wishlist) ולעדכן אמצעי תשלום.
  2) יצירת קשר – במסגרת אפשרות ׳צור קשר׳ באזורים השונים באתר, תוכל להזין שם מלא, טלפון נייד וכתובת דוא״ל ואת פרטי ההודעה. אם תזדהה בתור לקוח עסקי, נאסוף גם את שם החברה, תקציב, כמות עובדים וכמות מארזים רצויה.
  3) הרשמה לדיוור – כתובת מייל ותיעוד הסכמתך לדיוור.
  4) רכישה – שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד, מספר ע.מ (אופציונלי), כתובת למשלוח, תוכן כרטיס ברכה (אופציונלי), פרטי תשלום – אשראי או PayPal (למען הסר ספק, החברה משתמשת בשירותי סליקה חיצוניים ואינה שומרת את פרטי האשראי המלאים אצלה). ברכישת כרטיס מתנה (גיפטקארד) יתבקשו גם פרטי המקבל – שם מלא, כתובת מייל, כתובת למשלוח וטלפון.
  5) חשבונית דיגיטלית – החברה עושה שימוש בשירותי ספק חשבונית דיגיטלית. הנתונים המופיעים על גבי החשבונית הדיגיטלית, גם ביחס לרכישות בחנויות, יאספו על ידי החברה.
  6) מידע טכני הנאסף עת שימוש באתר ובשירותים – כפי שמפורט בהרחבה בסעיף 7 מטה, אנו נאסוף פרטים אודות שימושך בשירותים, לרבות השירותים והעמודים בהם התעניינת, וזאת באמצעות אותן ׳עוגיות׳. במסגרת זו ייאסף גם מידע כגון סוג דפדפן, כתובת IP, נתוני גלישה, נתוני מיקום וכל מידע אחר הקשור בשימושך באתר ובשירותים [ראה בהרחבה בסעיף 7].
  2.2. המידע שייאסף אודותיך ישמר במאגר המידע של החברה, ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי “ענן”. מובהר כי המידע יועבר וישמר גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות בארצות הברית.
  2.3. המידע אודותיך יישמר לפרק הזמן הדרוש לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על- פי דין.
  2.4. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשיים בלבד. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם (למשל, ללא מסירת פרטי קשר נכונים בטופס יצירת קשר, לא נוכל לחזור אליך).
  2.1. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.
 3. מטרות השימוש במידע
  אנו אוספים את המידע למטרות המפורטות להלן:
  3.1. תפעול, ניהול, ייעול, שיווק ואספקת השירותים והפעילות העסקית של החברה, לרבות באמצעות האתר והשירותים.
  3.2. יצירת קשר מולך לצורך אספקת השירותים, לפניה בדיוור ישיר ופניות שיווקיות, לרבות פניות מותאמות אישית, באמצעי הקשר השונים עמך.
  3.3. בקרות תפעוליות ואחרות באתר ובקשר עם פעילות החברה, לצורך שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר ובשירותים, איתור תקלות ותיקונן, מניעת הונאות, לצרכי אבטחה, גילוי תרמיות וכל פעילות בלתי חוקית אחרת.
  3.4. למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לרבות מחקר, אפיון, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של החברה עמך, לרבות עריכת סקרי שביעות רצון לשיפור השירותים.
  3.5. למטרות עמידה בהוראות הדין, התגוננות משפטית, אכיפה של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, יישוב ובירור סכסוכים בין המשתמשים לבין החברה או מי מטעמה.
  3.6. לצורך תפעול וניהול מועדון לקוחות.
 4. שימוש במידע לצורך יצירת קשר עמך – החברה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל או באמצעות מסרונים, לרבות בדרך של דיוור ישיר. מלבד זאת, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, הקבוצה תהיה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, בהתאם לדין ו/או בכפוף להסכמתך. אם תרצה להסיר את עצמך מקבלת דיוור ישיר או דיוור פרסומי, בהתאם להוראות ההסרה בגוף ההודעה, או בפניה אלינו למייל בכתובת info@roychocolate.co.il.
 5. קישורים לאתרים חיצוניים – במסגרת האתר ושירותי החברה עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים (למשל – קישורים לשיתוף עם רשתות חברתיות כגון Instagram, Facebook, TikTok, פניה באמצעות Whatsapp, ועוד). לחיצה על קישור לאתר חיצוני תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא משירותי החברה ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.
 6. מסירת מידע לצד שלישי או נותני שירותי משנה
  6.1. החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן:
  1) על פי דרישתך או בהסכמתך המפורשת;
  2) לצורך העברתם לספקי המוצרים או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך, או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, לרבות שירותי שיווק או פרסום מותאם אישית, וכן לחברות סליקה חיצוניות לשם ביצוע התשלום, לספקי חשבוניות דיגיטליות, לספקי שירותי ענן, וכיוצא באלו.
  3) במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולרבות לצורך ניהול הסיכונים בחברה.
  4) בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות לדין, להוראות תנאי השימוש או מדיניות זו.
  5) בשל צו שיפוטי או הוראה חוקית המורה לחברה למסור מידע;
  6) לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה, וכן בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש או צדדי ג’, או על מנת למנוע נזק אחר לשיקול דעתה הבלעדי;
  7) במקרה בו העביר ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  8) החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.
 7. ׳מדיניות עוגיות׳ – Cookies וטכנולוגיות דומות
  7.1. לידיעתך – האתר משתמש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת cookies pixels, tags beacons, sdk’s, firebase (׳Cookies׳ או ׳עוגיות׳). עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון מכשיר הקצה שלך.
  7.2. השימוש בעוגיות נעשה לצורך תפעול שוטף של האתר, לשם אבטחת הנתונים והמידע, וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם תמיכה בקבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים באתר, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, ולצרכי אבטחת מידע.
  7.3. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים (עוגיות צד ג’), לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם.
  7.4. אנו עשויים לנתח ולאסוף נתונים סטטיסטיים גם באמצעות שירותי חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook, אשר עוזרים לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ואף להסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים. למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות:
  www.google.com/policies/technologies/types; https://www.google.com/policies/privacy ; www.facebook.com/policies/cookies
  7.5. במידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן וללמוד כיצד להסיר את עצמך מהשירותים הנבחרים: http://www.aboutads.info/choices או- http://www.youronlinechoices.eu/‎
  7.6. במידה שאינך מעוניין באיסוף נתונים מסוג זה, אנא עדכן את הגדרות מכשירך או הדפדפן שלך לפי העדפותייך כאמור לעיל. כל שינוי הגדרות כאמור הינו באחריותך בלבד, שכן עשוי להוביל לחוויית משתמש אחרת או חסרה.
 8. אבטחת מידע
  החברה נוקטת באמצעים המקובלים בתעשייה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה בסטנדרטים מסחריים. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לא מורשית, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכולה למנוע את אלו באופן מוחלט. לפיכך, השימוש באתר ובשירותים הינו באחריות המשתמשים בלבד.
 9. יצירת קשר בנושא פרטיות
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכויות אלו, או בכל פניה בנושאי פרטיות, אנא צור קשר בכתובת info@roychocolate.co.il. אנו נשיב או נפעל בהתאם לבקשתך בפרק זמן סביר ובהתאם להוראות החוק בעניין.